ADEF

ASSOCIACIÓ D'ESTUDIS FALLERS
L’Associació d’Estudis Fallers fomenta l’estudi de la festa de les Falles amb una perspectiva multidisciplinària valorant el patrimoni cultural que representen.

ADEF

A la sexta Assemblea General de la UNESCO (París, maig-juny de 2016) a proposta de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Immaterial, l'Associació d'Estudis Fallers va ser reconeguda com a Organització Consultiva No Governamental. Esta acreditació suposa que l'ADEF pot realitzar servicis consultius per a la UNESCO en temes de patrimoni cultural immaterial que requerisca l'organització internacional.

Vista previa
Carnval Project 
EC - Creative Europe - Culture (2015-2017)