dissabte, 30 de maig de 2015

L'estrena d'una Salve a la Mare de Déu (1882)

Aquell any de 1882, la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats, que va caure 14 de maig, va tindre un al.licient afegit, que va generar una gran expectació: l'estrena a la Seu d'una Salve valenciana a instàncies de la Societat "Lo Rat Penat", que es va composar l'any 1880.

D'això, es fa ressó el diari valencià "El Constitucional", que en la seua edició del 6 de maig, ja avança que l'arquebisbe i el capítol han acceptat la interpretació de la Salve a la Seu, la vespra de la festa: "Parece ser que el señor arzobispo y cabildo han accedido á la solicitud de la sociedad Lo Rat-Penat, para que en la víspera de nuestra Patrona la Virgen de los Desamparados y después de los maitines, se cante en la Catedral la gran Salve..."

El Constitucional (06/05/1882)

En la mateixa crònica es dóna notícia dels autors de la música i lletra de la Salve: "...composición notable dels distinguido maestro Sr. Barbieri y letra de nuestro querido paisano y laureado poeta D. Jacinto Labaila". 

Salve a la Mare de Déu (1882)

Dies després, en l'edició de l'11 de maig del mateix diari, podem saber sobre els assajos de la peça musical: "Prosiguen con actividad los ensayos de la Salve en honor de la Virgen de los Desamparados, dedicada á Lo Rat Penat, por el distinguido maestro Sr. Barbieri, que ha de cantarse el sábado próximo por la tarde en la Catedral".

El Constitucional (11/05/1882)

En un altre espai del diari, s'anúncia una mena de gala lírica d'homenatge a la Mare de Déu, organitzada per Lo Rat Penat: "El sábado próximo celebrará Lo Rat Penat una velada literario-musical en honor de Nuestra Señora de los Desamparados, en la que se leerán poesías alusivas al acto y se ejecutarán escogidas piezas del mejor repertorio".

I en l'edició del diumenge 14 de maig, dia de la festivitat de la Mare de Déu, es pot llegir una elogiosa crònica sobre l'acte del cant de la Salve, celebrat a la Seu, la vespra: "Las inmensas naves de la iglesia Catedral se vieron ayer tarde ocupadas por gran número de fieles que asistieron a oir la magnífica Salve del maestro Barbieri, que fué interpretada con notable afinación por una lucidísima orquesta y una escogida capilla".

El Constitucional (14/05/1882)


També podem conéixer tots els actes de celebració a la Mare de Déu, des de el vol general de campanes, passant per la "Descoberta", el trasllat de la imatge i la missa de pontifical, fins la processó general: "Por la tarde á las seis tendrá lugar la solemne procesión, que recorrerá la carrera del Corpus, haciendo estación en la real capilla, á donde se cantará un motete..."

Uns altres temps, però amb la mateixa devoció que en l'actualitat i per tot arreu, com també queda reflectit en les cròniques: "También en gran número de pueblos de esta provincia dedican fiestas á la Virgen de los Desamparados y puede decirse que la devoción es general entre los católicos..."

Un any després, en la publicació anual "Calendari llemosí" (1883) de Lo Rat Penat, es fa ressenya de l'estrena de la Salve, a més de la vetllada dedicada a la Mare de Déu.

Fonts documentals: